Cartref‎ > ‎

Eye to Eye - Cwnsela


Weithiau rydyn ni gyd angen trafod ein problemau a’n pryderon gyda rhywun mewn man diogel a phreifat.  

Mae Eye to Eye yn elusen sy’n cynnig cwnsela cyfrinachol i bobl ifanc rhwng 10 a 25 yn eich ysgol ac yn eich ardal leol.  

Gallwch chi wneud apwyntiad drwy siarad gyda’ch Pennaeth Blwyddyn, drwy gysylltu gyda’r Cwnselydd Eye to Eye yn eich ysgol (rhif ar y posteri) neu ffoniwch            

Eye to Eye ar 01443 202940

Gwefan  www.eyetoeye.wales

Comments