Newyddion

26.07.21 Dyddiadau ar gyfer y dyddiadur

posted 26 Jul 2021, 07:40 by Betsan Jones

Dyddiadau ar gyfer y dyddiadur

Dydd Gwener 3 Medi: HMS – dim ysgol i ddisgyblion

Dydd Llun 6 Medi: Disgyblion Bl7 a 12 yn unig

Dydd Mawrth 7 Medi:  Pob disgybl i fynychu'r ysgol


Bydd canllawiau mis Medi yn cael eu danfon trwy ClassCharts (ac ar wefan Bl6) diwedd Awst.

Mwynhewch yr haf


Diolch yn fawr

 

19.07.21 GWISG YSGOL MEDI 2021

posted 19 Jul 2021, 07:06 by Betsan Jones

Prynhawn da,
Gweler wedi atodi yr wybodaeth gyfredol am wisg ysgol swyddogol Ysgol Rhydywaun ar gyfer mis Medi.

Y manwerthwyr sy'n gallu cyflenwi'r wisg yw:

Ardal Merthyr Tydfil:
N's - Troedyrhiw
Treharris Sports Gear - Treharris

Ardal Cwm Cynon:
Howells - Mountain Ash
Menna's / Mountain Ash Embroidery
Jeanette's - Hirwaun
Trina's - Aberdare

Arall:
The Welsh Shop - Nantgarw

Diolch yn fawr

13.07.21 Taith Cerdded Bl10 (criw Awyr Agored)

posted 13 Jul 2021, 11:31 by Betsan Jones

Noswaith dda, 
Yn anffodus ni fydd taith cerdded Bl10 (criw Awyr Agored) ar ddydd Iau 15.07.21.
Rydym yn gobeithio ail drefnu ar gyfer mis Medi 2021.
Diolch yn fawr

12.07.21 LLYTHYR DIWEDD TYMOR

posted 12 Jul 2021, 07:25 by Betsan Jones

Mae llythyr diwedd tymor wedi cael ei danfon at rieni'r prynhawn yma ar ClassCharts prynhawn yma.

Os oes angen eich manylion ClassCharts, e-bostiwch alisonroberts@rhydywaun.org gydag enw, dosb cofrestru a dyddiad geni eich plentyn.


11.07.21 Rhieni/Gwarcheidwaid Blwyddyn 7 & 10

posted 11 Jul 2021, 07:19 by Betsan Jones

Rhieni/Gwarcheidwaid Blwyddyn 7 & 10

Mae neges BWYSIG wedi cael ei danfon i rieni a gwarcheidwaid Blwyddyn 7 a 10 drwy ClassCharts prynhawn yma.

Os nad ydych wedi derbyn y neges yma, yna e-bostiwch covid@rhydywaun.org os gwelwch yn dda.

Diolch yn fawr

09.07.21 GWISG YSGOL DIANGEN?

posted 10 Jul 2021, 02:44 by Betsan Jones

Oes gennych chi unrhyw siwmperi coch Rhydywaun, tei a blazers Rhydywaun diangen yn gorwedd o gwmpas y tŷ?
Ydych chi'n barod i roi'r eitemau hyn (y mae angen iddynt fod mewn cyflwr da) i siop Gwisg Ysgol Ffrindiau Rhydywaun?
Os taw ie yw'r ateb, gall disgyblion ddod â'u heitemau i'r ysgol yr wythnos nesaf. Mae croeso i Flwyddyn 11 a 13 ddod â'u heitemau ar ddiwrnod eu canlyniadau (10.08.21 a 12.08.21).
Byddwn yn sefydlu siop dros dro gwisg ysgol yn yr ysgol yn ystod mis Awst. Bydd manylion pellach am ddyddiadau, amseroedd a stoc sydd gennym ar werth yn cael eu hanfon atoch trwy ClassCharts a bydd y wybodaeth hefyd ar wefan yr ysgol, Facebook a Twitter.
Diolch yn fawr iawn

02.07.21 BLWYDDYN 11, 12, 13: CAM 1B

posted 2 Jul 2021, 03:46 by Betsan Jones   [ updated 2 Jul 2021, 03:46 ]

BLWYDDYN 11, 12, 13
DYDDIAD CAU CAM 1B: HEDDIW (Dydd Gwener 02.07.21) 4pm
Mae mwy o fanylion ar gyfrifon rhieni/gwarcheidwaid ClassCharts ac e-byst disgyblion.
Diolch yn fawr


29.06.21 FFRINDIAU RHYDYWAUN

posted 29 Jun 2021, 04:12 by Betsan Jones

Bydd cyfarfod Ffrindiau Rhydywaun (cymdeithas Rhieni/Ffrindiau/Staff) nos Fercher nesaf (07.07.21) am 6pm i ddechrau meddwl am weithgareddau am y flwyddyn nesaf.

Mae croeso mawr i bawb i fynychu'r cyfarfod rhithiol (manylion isod).
Dewch yn llu!

Am fwy o fanylion, mae croeso i chi e-bostio betsanjones@rhydywaun.org


Manylion y cyfarfod:
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/8275618271?pwd=QVdmdHZ2MDcweklITEVjU0lnYnRuUT09
Meeting ID: 827 561 8271
Passcode: 97393128.06.21 CAM 1B

posted 28 Jun 2021, 06:42 by Betsan Jones

BLWYDDYN 11, 12, 13
DYDDIAD CAU CAM 1B: Dydd Gwener 02.07.21 4pm
Mae mwy o fanylion ar gyfrifon rhieni/gwarcheidwaid ClassCharts ac e-byst disgyblion.
Diolch yn fawr


21.06.21 LLONGYFARCHIADAU!

posted 21 Jun 2021, 03:00 by Betsan Jones

Llongyfarchiadau anferth i'n myfyrwyr Blwyddyn 11, 12 a 13 sydd erbyn nawr wedi derbyn eu canlyniadau dros dro.

Rydym yn falch iawn ohonoch ac yn dymuno'n dda i chi ar gyfer y dyfodol. Diolch o galon i chi am eich holl ymdrechion, gwaith caled a dyfalbarhad dros y cyfnod anodd iawn.

Rydych wedi bod yn anhygoel!

Diolch anferth i holl staff yr ysgol hefyd am eich gwaith caled a hefyd i'ch rhieni a'ch gwarcheidwaid am eu holl gefnogaeth.

Dymuniadau gorau i chi ar gyfer dyfodol hapus a llwyddiannus.


1-10 of 360