Newyddion

NOSON RHIENI Bl.10 - 14/02/19

posted 8 Feb 2019, 03:51 by Cenwyn Brain

Gwahoddir holl rieni disgyblion Blwyddyn 10 i fynychu'r noson rieni ar nos Iau, 14 Chwefror rhwng 3.30 - 6.30yh. 

Gwobr Ysgol sy'n Parchu Hawliau

posted 6 Feb 2019, 05:59 by Cenwyn Brain   [ updated 6 Feb 2019, 07:11 ]


Llongyfarchiadau mawr i 
Eleri Griffiths, Menna Clarke a gweddill y tîm sydd wedi llwyddo i gael y Wobr Efydd ar gyfer Ysgolion sy'n Parchu Hawliau. Hoffwn ddymuno'n dda iddynt wrth anelu at y Wobr Arian yn ystod tymor y Pasg. 

Ysgol ar gau 01/02/19

posted 31 Jan 2019, 21:58 by Arwel James

Wrth edrych ar yr heol i'r ysgol a'r safle ei hun, nid yw'n ddilys i ni agor heddiw. Bydd yr ysgol ar gau felly i staff a disgyblion.

Noson Opsiynau Blwyddyn 11 - Dyddiad Newydd 7/2/19

posted 30 Jan 2019, 21:48 by Mark Jones

Oherwydd rhagolygon tywydd gwael ar brynhawn Iau 31/1/19 a gyda'r hwyr, rydym wedi penderfynu gohirio ein Noson Opsiynau Blwyddyn 11. Bydd y noson yn cael ei gynnal dydd Iau nesaf, Chwefror 7fed. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.

Noson Opsiynau Bl.11 - 31/01/19

posted 28 Jan 2019, 10:55 by Cenwyn Brain

Gwahoddir chi yn gynnes i fynychu’r noson bwysig hon fydd yn esbonio’r holl opsiynau fydd ar gael i’r disgyblion Blwyddyn 11 presennol ym mis Medi 2019. 

Byddwn yn lansio ‘Cwricwlwm Rhydywaun 2019’ ar ddechrau’r noson a bydd ein Llawlyfr Opsiynau newydd ar gael i bawb fydd yn rhoi gwybodaeth am bob pwnc gan gynnwys y rhai newydd. 

Byddwch yn rhydd am weddill y noson i ymweld â’r Arweinwyr Pwnc gan y byddant yn rhoi cyflwyniadau pynciol yn eu hystafelloedd dysgu. 

Bydd swyddog ‘Gyrfa Cymru’ hefyd yn bresennol i’ch cynghori’n bellach.

Mae hon yn noson bwysig iawn i ddyfodol eich plentyn felly mawr obeithiaf y gallwch fod yn bresennol.   

Pwyllgor Ffrindiau Rhydywaun

posted 15 Jan 2019, 11:08 by Arwel James   [ updated 15 Jan 2019, 11:09 ]

Bydd Pwyllgor Ffrindiau Rhydywaun yn cwrdd am gyfarfod am 3.30yh ddydd Llun 21-1-19 yn Neuadd yr ysgol. Os oes syniadau a diddordeb gyda i chi fod yn rhan o bwyllgor bydd yn edrych ar gynyddu cysylltiadau cymunedol a chysylltiadau gyda rhieni er mwyn codi arian a gwella'r ysgol, yna mae croeso mawr i chi ymuno.

Noson Rhieni Bl.9 - 17/01/19

posted 10 Jan 2019, 01:16 by Cenwyn Brain

Gwahoddir holl rieni disgyblion Blwyddyn 9 i fynychu'r noson rieni ar nos Iau, 17 Ionawr rhwng 3.30 - 6.30yh. 

Llongyfarchiadau Eleri Griffiths - Senedd Ieuenctid Cymru

posted 18 Dec 2018, 08:57 by Arwel James   [ updated 18 Dec 2018, 09:03 ]

Llongyfarchiadau enfawr i Eleri Griffiths, etholwyd fel aelod o'r Senedd Ieuenctid Cymru - Cwm Cynon!

Dilynwch y linc am fwy o wybodaeth, Ardderchog!

https://www.youthparliament.wales/members/


Dyddiad cychwyn y tymor newydd 2018

posted 2 Sep 2018, 10:11 by Mark Jones   [ updated 11 Sep 2018, 03:39 by Arwel James ]

Y diwrnod cyntaf nol i ddisgyblion fydd dydd Mawrth, Medi 4ydd.
Er gwybodaeth - bydd diwrnod hyfforddiant mewn swydd (HMS) ar ddydd Llun, Medi 17eg ac felly ni fydd ysgol i ddisgyblion ar y dyddiad hynny.

Canlyniadau TGAU, 2018

posted 22 Aug 2018, 06:17 by Mark Jones   [ updated 6 Sep 2018, 06:09 by Cenwyn Brain ]

Llongyfarchiadau enfawr i’r myfyrwyr a dderbyniodd eu canlyniadau TGAU dydd Iau diwethaf.

Gwelwyd canlyniadau gwych gan nifer o ddisgyblion. 

Llongyfarchiadau penodol i’r canlynol am ennill y graddau a nodwyd:


  • Robin Morgan - 10 A*, 3 A
  • Lloyd Oxenham - 6 A*, 6 A, 1 B
  • Steffan Jones - 5 A*, 6 A, 2 B
  • Connor Restan - 1 A*, 11 A, 1 B
  • Carwyn Davies - 1 A*, 11 A, 1 B
  • Ffion Owen - 9 A, 3B, 1 C
  • Ella Cudlip - 2 A*, 7 A, 4 B
  • Naomi Edwards - 7 A, 6 B
  • Catrin Evans - 7 A, 6 B
  • Keira Warner - 1 A*, 7A, 5B 


1-10 of 164