Newyddion

Dyddiad cychwyn y tymor newydd 2018

posted 2 Sep 2018, 10:11 by Mark Jones   [ updated 11 Sep 2018, 03:39 by Arwel James ]

Y diwrnod cyntaf nol i ddisgyblion fydd dydd Mawrth, Medi 4ydd.
Er gwybodaeth - bydd diwrnod hyfforddiant mewn swydd (HMS) ar ddydd Llun, Medi 17eg ac felly ni fydd ysgol i ddisgyblion ar y dyddiad hynny.

Canlyniadau TGAU, 2018

posted 22 Aug 2018, 06:17 by Mark Jones   [ updated 6 Sep 2018, 06:09 by Cenwyn Brain ]

Llongyfarchiadau enfawr i’r myfyrwyr a dderbyniodd eu canlyniadau TGAU dydd Iau diwethaf.

Gwelwyd canlyniadau gwych gan nifer o ddisgyblion. 

Llongyfarchiadau penodol i’r canlynol am ennill y graddau a nodwyd:


 • Robin Morgan - 10 A*, 3 A
 • Lloyd Oxenham - 6 A*, 6 A, 1 B
 • Steffan Jones - 5 A*, 6 A, 2 B
 • Connor Restan - 1 A*, 11 A, 1 B
 • Carwyn Davies - 1 A*, 11 A, 1 B
 • Ffion Owen - 9 A, 3B, 1 C
 • Ella Cudlip - 2 A*, 7 A, 4 B
 • Naomi Edwards - 7 A, 6 B
 • Catrin Evans - 7 A, 6 B
 • Keira Warner - 1 A*, 7A, 5B 


Canlyniadau Safon Uwch ac Uwch Atodol 2018

posted 16 Aug 2018, 08:33 by Mark Jones   [ updated 16 Aug 2018, 08:40 ]

Llongyfarchiadau i’r myfyrwyr heddiw a dderbyniodd eu canlyniadau Safon Uwch ac Uwch Atodol.

Gwelwyd cynnydd yn y graddau gorau eleni ac mae ein myfyrwyr wedi llwyddo i gyrraedd eu dewisiadau perthnasol ar gyfer cam nesaf eu gyrfa.

Llongyfarchiadau penodol i’r canlynol am ennill y graddau a nodwyd:

 

Ffion Loring: 4A* ac 1A

Iwan James: 1A*, 2A ac C

Thomas Price:1A*, 1A, 1B ac 1C

Rhys Gardner a Josie Prosser: 1A a 3B


Dymuniadau gorau i bawb am y dyfodol.Diwrnod Canlyniadau Lefel A/AS/Lefel 3

posted 15 Aug 2018, 04:40 by Cenwyn Brain   [ updated 15 Aug 2018, 04:44 ]

Bydd canlyniadau Lefel A / AS / Lefel 3 yn cael eu rhyddhau ar ddydd Iau 16eg o Awst yn ôl y ganlyn:

 • Disgyblion Bl.13 o 08:30yb
 • Disgyblion Bl.12 o 09:30yb

Dewch i'r prif mynedfa ble byddwch yn cael eich arwain i'r ystafell perthnasol gan aelod o staff.

Pob lwc Bl.12 a 13!

Gwisg Ysgol Dydd Llun 9/7/18

posted 8 Jul 2018, 05:08 by Mark Jones

Gan fod rhagolygon o dymheredd uchel eto am ddydd Llun, rydym yn rhoi caniatad i ddisgyblion wisgo siorts synhwyrol du neu siorts cit Addysg Gorfforol os ydynt am wneud dydd Llun 9/7/18. Mae gweddill y wisg yn aros yn ddi-newid.
Mae'r rhagolygon dydd Mawrth ymlaen ar gyfer tywydd llai twym ac felly disgwylir disgyblion i wisgo'r wisg ysgol arferol o ddydd Mawrth 10/7/18 ymlaen.

Gwisg Ysgol dydd Mercher 4/7/18 hyd at ddydd Gwener 6/7/18

posted 3 Jul 2018, 09:01 by Cenwyn Brain

Gan fod rhagolygon o dymheredd uchel eto am weddill yr wythnos hon, rydym yn rhoi caniatad i ddisgyblion wisgo siorts synhwyrol du neu siorts cit Addysg Gorfforol os ydynt am wneud dydd Mercher 4/7/18 hyd at ddydd Gwener 6/7/18. Mae gweddill y wisg yn aros yn ddi-newid.

Gwisg Ysgol dydd Llun 2/7/18 a Mawrth 3/7/18

posted 1 Jul 2018, 10:33 by Mark Jones

Gan fod rhagolygon o dymheredd uchel eto dydd Llun a Mawrth, rydym yn rhoi caniatad i ddisgyblion wisgo siorts synhwyrol du neu siorts cit Addysg Gorfforol os ydynt am wneud dydd Llun 2/7/18 a Mawrth 3/7/18. Gwisg ysgol arferol o ddydd Mercher ymlaen. Mae gweddill y wisg yn aros yn ddi-newid.

Gwisg Ysgol fory - 28-6-18 a dydd Gwener 29-6-18

posted 27 Jun 2018, 10:42 by Mark Jones

Gan fod rhagolygon y tywydd yn darogan y bydd y tymheredd fory a dydd Gwener yn cyrraedd 25c+, rydym am ganiatau i ddisgyblion wisgo siorts i'r ysgol os ydynt yn dymuno. Rhaid iddynt wisgo siorts ddu call neu siorts addysg gorfforol. Ni chaniateir siorts denim. Rhaid hefyd iddynt wisgo esgidiau du fel yr arfer a'u crys polo coch swyddogol ysgol.
Byddwn yn trafod gyda'r Llywodraethwyr ar gyfer y dyfodol ac awgrymu cael siorts ysgol gyda bathodyn ar gyfer tywydd eithriadol fel wythnos hon.
Diolch i ddisgyblion Bl.8 a Bl.10 sydd wedi awgrymu hyn yn gall heddiw a chynnal trafodaethau aeddfed iawn drwy Cyngor yr Ysgol a gyda Miss Williams.

Ffair Haf - dydd Iau 28 Mehefin

posted 22 Jun 2018, 06:04 by Cenwyn Brain


Noson Opsiynau Bl.9 - dydd Iau 19/04/18

posted 17 Apr 2018, 06:48 by Cenwyn Brain

Gwahoddir chi yn gynnes i fynychu’r noson bwysig hon fydd yn esbonio’r holl opsiynau fydd ar gael i’r disgyblion Blwyddyn 9 presennol ym mis Medi 2018. 

Byddwn yn lansio ‘Cwricwlwm Rhydywaun 2018’ ar ddechrau’r noson a bydd ein Llawlyfr Opsiynau newydd ar gael i bawb fydd yn rhoi gwybodaeth am bob pwnc gan gynnwys y rhai newydd. 

Byddwch yn rhydd am weddill y noson i ymweld â’r Arweinwyr Pwnc gan y byddant yn rhoi cyflwyniadau pynciol yn eu hystafelloedd dysgu. 

Bydd swyddog ‘Gyrfa Cymru’ hefyd yn bresennol i’ch cynghori’n bellach.

Mae hon yn noson bwysig iawn i ddyfodol eich plentyn felly mawr obeithiaf y gallwch fod yn bresennol.    

1-10 of 156