Newyddion

25.11.21 NOSON AGORED RHITHIOL BLWYDDYN 6 2021

posted 25 Nov 2021, 08:02 by Betsan Jones

22.11.21 NOSON AGORED RHITHIOL BLWYDDYN 6

posted 22 Nov 2021, 10:42 by Betsan Jones   [ updated 26 Nov 2021, 01:53 by Arwel James ]

📢‼️ Yn galw disgyblion Bl6 Clwstwr Rhydywaun! 📢‼️
Ymunwch â ni yn ein Noson Agored Rithiol ar 25.11.21 am 6pm. http://rhydywaun.org
Dewch yn llu!
https://sites.google.com/rhydywaun.org/ysgolgyfunrhydywaun/blwyddyn-6


Diwrnod gwisg eich hun 19.11.21

posted 17 Nov 2021, 13:58 by Betsan Jones   [ updated 17 Nov 2021, 13:58 ]

Mae dydd Gwener 19.11.21 yn ddiwrnod gwisg eich hun yn Rhydywaun.
£1 neu eitem ar gyfer y banc bwyd lleol.

Her yr Hafan (Plant mewn Angen 2021)

posted 17 Nov 2021, 13:56 by Betsan Jones

Pob hwyl i Dîm yr Hafan bydd yn mentro i gwblhau her sgwats i godi arian i Blant mewn Angen ar ddydd Gwener. Y targed yw 5000 sgwat mewn diwrnod!
Fe fydd cyfle gyda unrhywun ddod i'r Hafan i gefnogi a chymryd rhan amseroedd egwyl a chinio.
Dyma'r linc os hoffech gefnogi......
Pob lwc!!
https://www.gofundme.com/f/the-school-wellbeing-team-5k-squat-challenge?utm_source=customer&utm_medium=copy_link_all&utm_campaign=m_pd+share-sheet

15.11.21 Noson Rhieni Rhithiol Bl11 18.11.21

posted 15 Nov 2021, 08:23 by Betsan Jones

Prynhawn da,

Cafodd manylion trefnu apwyntiadau ar gyfer y noson rhieni rhithiol Blwyddyn 11 sydd rhwng 15:15 a 18:15 nos Iau yma (18.11.21) eu dosbarthu i ddisgyblion wythnos ddiwethaf.

Os nad ydych wedi derbyn manylion y noson rhieni, yna plîs cysylltwch gyda Mrs Alison Roberts yn swyddfa'r ysgol ar 01685 813500 yfory os gwelwch yn dda.

Mae’r system bwcio apwyntiadau yn cau am 15:15 ar Ddydd Mercher 17.11.21

Diolch

 


07.11.21 RAFFL NADOLIG 2021 FFRINDIAU RHYDYWAUN

posted 7 Nov 2021, 09:33 by Betsan Jones   [ updated 7 Nov 2021, 09:36 ]

Cyfle i ennill iPad Air! 

 

Mae Ffrindiau Rhydywaun yn cynnal raffl Nadolig ar-lein gyda gwobrau anhygoel ar gael yn cynnwys iPad Air!

Diolch yn fawr i'r holl fusnesau lleol am eu gwobrau hael.

Pris y tocynnau yw £1 yr un ac mae'n bosib eu prynu drwy glicio ar y linc PayPal hon: PayPal.Me/ffrindiaurhydywaun (cofiwch gynnwys eich rhif cyswllt yn yr adran nodiadau).

Bydd unrhyw elw o’r raffl yn mynd tuag at gefnogi gweithgareddau disgyblion ac er lles ein cymuned ysgol.

Tynnir y raffl ar ddydd Gwener, 10 Rhagfyr 2021, a hysbysir yr enillwyr yr wythnos sy'n dechrau 13 Rhagfyr 2021.

Am fanylion pellach, cysylltwch â betsan.jones@rhydywaun.org


POB LWC!31.10.21 CROESO NÔL

posted 31 Oct 2021, 12:00 by Betsan Jones

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn i groesawu pawb yn ôl i'r ysgol yfory!

Cofiwch mae'n Wythnos 2.

Amserlen prynu bwyd yn y ffreutur: Bl9 a Bl10

Cofiwch bydd angen bag, cas bensil, llyfrau, mwgwd, cinio (Bl7,Bl8 a Bl11), a digon o ddŵr ar gyfer y diwrnod.


20.10.21 Etholiad Senedd Ieuenctid Cymru 2021

posted 20 Oct 2021, 11:05 by Betsan Jones

Llongyfarchiadau enfawr i Jack Lewis sydd wedi cael ei ddewis fel ymgeisydd o fewn etholaeth Cwm Cynon ar gyfer Senedd Ieuenctid Cymru heddiw.
Cofiwch i bleidleisio o Tachwedd 1af!
https://www.mi-event.info/event/wyp21-cynonvalley

19.10.21 NOSON RHIENI RHITHIOL BL7

posted 19 Oct 2021, 02:13 by Betsan Jones

Bore da,
Cafodd manylion trefnu apwyntiadau ar gyfer y noson rhieni rhithiol Blwyddyn 7 sydd rhwng 15:15 a 18:00 nos Iau yma 21.10.21 eu dosbarthu i ddisgyblion wythnos ddiwethaf.
Os nad ydych wedi derbyn manylion y noson rhieni, yna plîs cysylltwch gyda Mrs Alison Roberts yn swyddfa'r ysgol ar 01685 813500 mor gynted ag sy’n bosib os gwelwch yn dda.
Mae’r system bwcio apwyntiadau yn cau am 15:15 ar Ddydd Mercher 20.10.21.
Diolch yn fawr

04.10.21 Llythyr Pwysig - gorchuddion wyneb

posted 4 Oct 2021, 07:07 by Betsan Jones

Prynhawn da,
Edrychwn ymlaen at groesawu ein holl ddisgyblion nôl i’r ysgol yfory (Dydd Mawrth 05.10.21) ar ôl y penwythnos hir.
Mae llythyr pwysig gan y Brifathrawes wedi danfon drwy ClassCharts at rieni a gwarcheidwaid prynhawn yma yn dilyn cyhoeddiad Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg ar gorchuddion wyneb.
Mae pob neges a llythyr yn cael eu danfon at rieni/gwarcheidwaid drwy’r system ClassCharts.
Os oes angen côd ClassCharts newydd, yna plîs cysylltwch â Mrs Alison Roberts yn swyddfa’r ysgol (alisonroberts@rhydywaun.org) gydag enw, dosbarth cofrestru a dyddiad geni eich plentyn.
Diolch yn fawr

1-10 of 380