Newyddion

09.04.21 NÔL I'R YSGOL - DYDD LLUN 12 EBRILL 2021

posted 9 Apr 2021, 06:40 by Betsan Jones

Helo!
Gobeithio bod pawb wedi mwynhau'r gwyliau.🐣
Edrychwn ymlaen yn fawr iawn at groesawi ein holl ddisgyblion yn ôl i'r ysgol ar ddydd Llun 12 Ebrill. 😀
Mae'n wythnos 1 ar yr amserlen. 1️⃣
Cofiwch eich llyfrau, offer, cinio, dŵr a'ch mwgwd 📚 ✏️ 🥪 💧 😷 a pheidiwch anghofio i osod eich larwm! ⏰ ⏰
Mwynhewch eich penwythnos.

26.03.21 LLYTHYR DIWEDD TYMOR, MANYLION GWOBRWYO HAF 2021 + PASG HAPUS!

posted 26 Mar 2021, 09:24 by Betsan Jones

Mae wedi bod yn hyfryd iawn gweld ein disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol dros y pythefnos diwethaf, rydym wedi bod wrth ein bodd yn eu croesawu yn ôl i’r ysgol.

Mae llythyr gan Miss Williams, y Brifathrawes, wedi ei danfon at rieni/gwarcheidwaid y prynhawn yma drwy ClassCharts yn rhoi manylion am y trefniadau ar gyfer y tymor nesaf.

AT SYLW RHIENI/GWARCHEIDWAID BLWYDDYN 11,12 a 13
Mae gwybodaeth yn amlinellu'r prosesau a threfniadau byddwn yn dilyn er mwyn gwobrwyo graddau i ddisgyblion Bl11, 12 a 13 haf yma wedi’i danfon at rieni a gwarcheidwaid drwy ClassCharts bore yma.

PASG HAPUS!


17.03.21 - Hawlio Prydiau Ysgol am Ddim

posted 17 Mar 2021, 02:55 by Betsan Jones

Annwyl Riant/Gofalwr.
Mae'r pandemig wedi cael effaith ariannol ar nifer o deuluoedd. Rydym yn awyddus i sicrhau bod pob teulu yn derbyn y cymorth ariannol sy'n haeddiannol iddynt. Os oes newid wedi bod yn ddiweddar yn eich amgylchiadau ariannol, mae'n bosib y gallwch hawlio prydiau ysgol am ddim, gan gynnwys grant gwisg ysgol, i'ch plentyn/plant. Gallwch ddilyn y ddolen isod i wneud cais, neu cysylltwch â'r swyddfa am fwy o wybodaeth ar 01685 813500.
Hawlio Prydiau Ysgol am Ddim - Claiming Free School Meals

12.03.21 Profion LFD Covid-19 ar gyfer disgyblion Bl10 - 13

posted 12 Mar 2021, 05:42 by Betsan Jones

Prynhawn da,
Mae manylion pellach a ffurflen ganiatâd ar gyfer y rhaglen wirfoddol o brofi asymptotig COVID-19 a fydd ar gael ar gyfer disgyblion Bl.10-13 yn yr ysgol o'r wythnos nesaf ymlaen wedi’u danfon at rheini Bl10-13 prynhawn yma.
Cysylltwch â covid@rhydywaun.org os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach.
Diolch yn fawr

10.03.21 Canllawiau 15.03.21 - 26.03.21

posted 10 Mar 2021, 06:19 by Betsan Jones

Prynhawn da,
Mae manylion pellach am y trefniadau 15.03.21 - 26.03.21 wedi’i danfon trwy ClassCharts y prynhawn yma.
Diolch yn fawr

08.03.21 Amserlen ddychwelyd i'r ysgol

posted 8 Mar 2021, 05:09 by Betsan Jones

Mae llythyr wedi'i danfon at rieni drwy ClassCharts yn amlinellu amserlen ddychwelyd i’r ysgol o 15 Mawrth. Bydd canllawiau gyda mwy o fanylion yn cael ei danfon yn hwyrach yr wythnos hon.

⚠️PWYSIG⚠️
Mae llawer o wybodaeth bwysig yn cael eu danfon at rieni'r wythnos hon ar ClassCharts. Ni fyddwch yn derbyn neges testun nac e-bost.Os oes angen eich manylion ClassCharts, e-bostiwch alisonroberts@rhydywaun.org gydag enw, dosb cofrestru a dyddiad geni eich plentyn.

08.03.21 Opsiynau Bl11

posted 8 Mar 2021, 03:44 by Betsan Jones

Yn sgil effeithiau’r Coronafeirws rydym yn lansio ein Opsiynau Bl.11 yn ddigidol eleni. 

Wrth ddilyn y linc isod, cewch fynediad at gynnwys angenrheidiol y broses, gan gynnwys:

 • Gwefan 'Academi Rhydywaun - Y Chweched Dosbarth' - (dilynwch y tab "Noson Agored")
 • ’Llawlyfr Opsiynau Blwyddyn 11’
 • cyfres o fideos gan yr adrannau
 • gwybodaeth ar sut i ddewis yr opsiynau
 • dolen sy’n caniatáu i fyfyrwyr ddewis eu hopsiynau yn electronig

  https://sites.google.com/rhydywaun.org/academi-rhydywaun/cartref

  Gofynnwn yn garedig i chi ddewis eich opsiynau trwy lenwi'r ffurflen opsiynau ar-lein erbyn dydd Gwener 19eg Mawrth os gwelwch yn dda. 

  Diolch yn fawr

  04.03.21 Llythyr o Gaynor Davies, RCT a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

  posted 4 Mar 2021, 03:54 by Betsan Jones

  Bore da,
  Anfonwyd llythyr i rieni a gwarcheidwaid gan RCT a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg trwy ClassCharts yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ddoe. Byddwn yn rhannu gwybodaeth bellach a'n cynllun dychwelyd i'r ysgol gyda chi'r wythnos nesaf.
  Os nad ydych wedi derbyn y llythyr hwn, e-bostiwch covid@rhydywaun.org.
  Diolch yn fawr iawn

  01.03.21 DARPARIAETH GOFAL PLANT GWEITHIWYR CRITIGOL (08.03.21-12.03.21)

  posted 1 Mar 2021, 02:39 by Betsan Jones

  Rhieni Blwyddyn 7 & 8
  Mae neges wedi cael ei danfon i rieni a gwarcheidwaid Blwyddyn 7 a 8, ynglŷn â darpariaeth gofal plant gweithwyr critigol rhwng 8 - 12 Mawrth.
  Os nad ydych wedi derbyn y neges yma, yna e-bostiwch covid@rhydywaun.org os gwelwch yn dda.
  Diolch yn fawr

  23.02.21 CYFARFODYDD PONTIO RHIENI BLWYDDYN 6 2021

  posted 23 Feb 2021, 03:15 by Betsan Jones

  Rhieni Bl6 Clwstwr Rhydywaun: Penderyn, Aberdâr, Abercynon, Rhyd y Grug a Santes Tudful 

  Ymunwch ag un o’n cyfarfodydd pontio ar-lein i rieni. 

  https://drive.google.com/file/d/1SfM11s-sDg13x7dMXuuhzdw96NJHZXgU/view?usp=sharing… 

  Dewch yn llu!

  1-10 of 337