Newyddion

21.0.21 Plant y lluoedd arfog

posted 21 Jan 2021, 04:26 by Betsan Jones

Prynhawn da,

A allai ein rhieni a'n gwarcheidwaid sy'n bersonél y Lluoedd Arfog lenwi'r holiadur byr yma erbyn dydd Llun 25 Ionawr os gwelwch yn dda.

https://forms.gle/XVcoTtiT65zxPEGa9

Mae mwy o fanylion i'w gweld yn y llythyr sydd wedi atodi.

Diolch yn fawr

21.01.21 TGAU / AS / Lefel A Haf 2021

posted 21 Jan 2021, 02:17 by Betsan Jones

Bore da,

Dyma lythyr sydd wedi dod gan Gymwysterau Cymru sydd wedi ei e-bostio i ddisgyblion Bl10 – Bl13 yn esbonio'r trefniadau newydd am sut y bydd graddau TGAU/AS/Lefel A yn cael eu penderfynu haf yma.
Byddwn mewn cysylltiad eto gyda disgyblion a rhieni gyda mwy o fanylion wythnos nesaf.
Diolch yn fawr

GYRFA CYMRU

posted 15 Jan 2021, 01:59 by Betsan Jones   [ updated 15 Jan 2021, 02:02 ]

Dyma fanylion am Gyrfa Cymru
https://drive.google.com/file/d/16ETPHr-xh_qj-NE7Oh4rxK7vDVTlERTI/view?usp=sharing

Dyma fanylion am brofiad gwaith rhithiol i ddisgyblion
https://drive.google.com/file/d/1r9V_jHmdEjzgVQZFDdj8FKk9ZKGvt1xF/view?usp=sharing


11.01.21 CEFNOGWCH EICH PLENTYN I YMARFER Y GYMRAEG

posted 11 Jan 2021, 05:01 by Betsan Jones

Dyma adnodd bydd o gymorth werth gefnogi'ch plentyn i ymarfer y Gymraeg y tu allan i'r ysgol:  https://spark.adobe.com/page/4SnyeMUSxFyl7/

11.01.21 **DYSGU O ADREF**

posted 11 Jan 2021, 01:25 by Betsan Jones

Bore da,

Mae rhieni/gwarcheidwaid a disgyblion wedi derbyn gwybodaeth am ein darpariaeth Dysgu o Adref newydd bore yma. 

E-bostiwch covid@rhydywaun.org os nad ydych wedi derbyn y wybodaeth hon. 

Diolch yn fawr

**08.01.21** LLYTHYR GAN Y BRIFATHRAWES

posted 8 Jan 2021, 05:36 by Betsan Jones

Prynhawn da, 

Mae neges wedi cael ei danfon at holl rieni a gwarcheidwaid yr ysgol drwy ClassCharts ac e-bost yn dilyn y cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru bore yma. 

Os nad ydych wedi derbyn y llythyr yma, yna e-bostiwch covid@rhydywaun.org os gwelwch yn dda.

Diolch yn fawr

06.01.21 DYSGU O ADREF

posted 6 Jan 2021, 01:33 by Betsan Jones

Bore da,
Rhwng heddiw, 6-1-21 a dydd Gwener 8-1-21, gall ddisgyblion gael mynediad at waith ysgol drwy Google Classroom yn dilyn y drefn arferol. O ddydd Llun 11-1-21, byddwn yn cyflwyno trefn newydd ar gyfer “Gweithio o Adref” - mwy o fanylion i ddilyn.
Diolch yn fawr

05.01.20 GWYBODAETH PWYSIG (11 - 15 IONAWR)

posted 4 Jan 2021, 23:33 by Betsan Jones

Mae neges wedi cael ei danfon at holl rieni a gwarcheidwaid yr ysgol drwy ClassCharts (neithiwr) ac e-bost (bore yma) yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru neithiwr. 

Os nad ydych wedi derbyn y llythyr yma, yna e-bostiwch covid@rhydywaun.org. 

 

Rhieni Blwyddyn 7 & 8

Mae neges wedi cael ei danfon i rieni a gwarcheidwaid Blwyddyn 7 a 8, ynglŷn â darpariaeth gofal plant gweithwyr critigol rhwng 11 a 15 Ionawr.

Eto, os nad ydych wedi derbyn y neges yma, yna e-bostiwch covid@rhydywaun.org os gwelwch yn dda. 

Diolch yn fawr

02.01.21 NEGES BWYSIG AM DDECHRAU'R TYMOR

posted 2 Jan 2021, 07:35 by Betsan Jones   [ updated 2 Jan 2021, 09:22 ]

Blwyddyn Newydd Dda!

Nodyn gan RCT: Ni ddarperir addysg ar safleoedd ysgolion yn ystod wythnos gyntaf y tymor oni bai bod eich plentyn yn cael ei nodi fel dysgwr bregus â blaenoriaeth uchel neu fod meini prawf gweithiwr critigol yn cael ei fodloni.

 

Bydd gwaith yn cael ei darparu i ddysgwyr drwy Google Classroom rhwng 6 Ionawr 2021 a 8 Ionawr 2021.

Byddwn yn cysylltu gyda'n dysgwyr bregus ddydd Llun gyda rhagor o wybodaeth ac yn rhoi gwybod i rieni disgyblion Bl.7 a 8 sy'n 'weithwyr critigol' ar sut i gofrestru ar gyfer darpariaeth gofal plant.


Mae neges wedi cael ei danfon i rieni a gwarcheidwaid Blwyddyn 7 a 8, ynglŷn â darpariaeth gofal plant gweithwyr critigol.
Os yw eich plentyn ym mlwyddyn 7 neu 8 ac nad ydych wedi derbyn y neges yma, yna e-bostiwch covid@rhydywaun.org os gwelwch yn dda.

Diolch yn fawr


18.12.20 GWYBODAETH BWYSIG: IONAWR 2021

posted 18 Dec 2020, 03:50 by Betsan Jones   [ updated 18 Dec 2020, 03:51 ]

Mae llythyr gan y Brifathrawes wedi cael ei danfon i holl rieni a gwarcheidwaid yr ysgol drwy ClassCharts ac e-bost yn gynharach prynhawn yma. Mae’r llythyr yn cynnwys gwybodaeth bwysig am drefniadau newydd o 4 Ionawr 2021. 

Os nad ydych wedi derbyn y llythyr yma, yna e-bostiwch covid@rhydywaun.org os gwelwch yn dda. 

Diolch yn fawr a Nadolig Llawen

1-10 of 319