Newyddion‎ > ‎

01.06.20 Neges gan Heddlu De Cymru

posted 1 Jun 2020, 05:36 by Betsan Jones
Mae rhieni plant ysgol yn cael eu hannog i fod yn ymwybodol o'r hyn y mae eu plant yn ei wneud ar-lein. Yn ystod yr amseroedd digynsail hyn, maent yn treulio mwy o amser bob dydd ar y rhyngrwyd, felly ni fu diogelwch ar-lein erioed yn bwysicach. Ers i ysgolion gau, bu cynnydd yn nifer y digwyddiadau yn ymwneud â delweddau anweddus y gofynnwyd amdanynt gan blant, a'u hanfon atynt. 
Os gwelwch yn dda - fel rhiant - gwnewch yn gyfrifoldeb arnoch chi i sicrhau bod eich plentyn mor ddiogel ag y gallant fod rhag y bygythiad hwn. Beth am wneud diogelwch rhyngrwyd yn destun sesiwn addysg gartref cyn i'ch plant ddychwelyd i'r ysgol? Fe allai fod y wers fwyaf gwerthfawr maen nhw wedi'i chael - mae yna lawer o adnoddau defnyddiol i'ch helpu chi a'ch plentyn.

https://youtu.be/jgmDeT16JwM - Dysgu am 'Sextio'
https://bit.ly/2YfEzB0 - Cyngor gan Childline
https://connectedkids.org.uk/connected-kids/ - Cyngor gan Get Safe Online
Comments