Newyddion‎ > ‎

01.07.20 DIWRNOD CANLYNIADAU BLWYDDYN 11 a 13

posted 1 Jul 2020, 02:02 by Betsan Jones
Annwyl Ddisgyblion Bl.11 a Bl.13,
Rydym yn deall fod diwedd y flwyddyn academaidd wedi bod yn anodd i chi a hoffem sicrhau ein bod yn cyrchu eich barn a theimladau ynglŷn â sut i dderbyn eich canlyniadau yn yr haf. Rydych wedi derbyn ebost gan eich Pennaeth Cynnydd a Lles ac mae linc yn y neges i holiadur pwysig i chi lenwi.
Rydym yn hapus i agor yr ysgol ar ddiwrnodau'r canlyniadau, ond yn amlwg, gyda rheolau Covid-19 fel y maent, bydd angen i ni roi system apwyntiadau ar waith ar gyfer gwneud hyn.
Os ydych yn gallu llenwi'r holiadur fel man cychwyn i ni, yna byddwn yn cysylltu â chi gyda gwybodaeth a chyfarwyddiadau pellach cyn mis Awst.
Diolch yn fawr.

Comments