Newyddion‎ > ‎

02.01.21 NEGES BWYSIG AM DDECHRAU'R TYMOR

posted 2 Jan 2021, 07:35 by Betsan Jones   [ updated 2 Jan 2021, 09:22 ]
Blwyddyn Newydd Dda!

Nodyn gan RCT: Ni ddarperir addysg ar safleoedd ysgolion yn ystod wythnos gyntaf y tymor oni bai bod eich plentyn yn cael ei nodi fel dysgwr bregus â blaenoriaeth uchel neu fod meini prawf gweithiwr critigol yn cael ei fodloni.

 

Bydd gwaith yn cael ei darparu i ddysgwyr drwy Google Classroom rhwng 6 Ionawr 2021 a 8 Ionawr 2021.

Byddwn yn cysylltu gyda'n dysgwyr bregus ddydd Llun gyda rhagor o wybodaeth ac yn rhoi gwybod i rieni disgyblion Bl.7 a 8 sy'n 'weithwyr critigol' ar sut i gofrestru ar gyfer darpariaeth gofal plant.


Mae neges wedi cael ei danfon i rieni a gwarcheidwaid Blwyddyn 7 a 8, ynglŷn â darpariaeth gofal plant gweithwyr critigol.
Os yw eich plentyn ym mlwyddyn 7 neu 8 ac nad ydych wedi derbyn y neges yma, yna e-bostiwch covid@rhydywaun.org os gwelwch yn dda.

Diolch yn fawr


Comments