Newyddion‎ > ‎

02.02.21 Holiadur Rhieni a Disgyblion Ionawr 2021

posted 2 Feb 2021, 09:24 by Betsan Jones
Diolch i bawb a gymerodd ran yn ein holiadur diweddar.
Rydym yn gwerthfawrogi'ch sylwadau a'ch adborth yn fawr iawn.
Mae neges wedi cael ei danfon at holl ddisgyblion yr ysgol drwy e-bost ac i holl rieni a gwarcheidwaid drwy ClassCharts prynhawn yma gyda chrynodeb o’r sylwadau a gawsom o’r holiadur. Mae’r neges hefyd yn cynnwys y newidiadau yr ydym yn bwriadu eu gwneud i'n darpariaeth Dysgu o Adref.

Os nad ydych wedi derbyn y llythyr yma, yna e-bostiwch covid@rhydywaun.org os gwelwch yn dda.

Diolch yn fawr

Comments