Newyddion‎ > ‎

02.04.20 DIWEDDARIAD

posted 2 Apr 2020, 02:00 by Betsan Jones   [ updated 2 Apr 2020, 09:05 ]

Neges i Rieni Disgyblion Prydiau Ysgol am Ddim RCT

Your child will continue to receive a free school meal this week and arrangements remain the same.  However, the provision of chilled free school meals will end on Thursday 2nd of April. Two free school meals will be provided on the 2nd of April, one for the 2nd of April and another for the 3rd of April.  Parents/carers of children eligible for free school meals will shortly receive a letter from the Council detailing how to apply to receive a cash equivalent amount paid directly into your  bank account.  Please look out for this letter and if you have difficulty in registering or do not have access to the internet, then please do not hesitate to contact Mrs Betsan Jones betsanjones@rhydywaun.org

Neges i Rieni Disgyblion Prydiau Ysgol am Ddim Merthyr
Merthyr are now moving to a voucher system for the Easter Holiday period and parents will be provided with a voucher of £39 per child to cover the 2 week period i.e. to the value of £3.90 per day per child.

The voucher is being provided to cover food and toiletries and parents will be advised of this when they receive the letters by post next week.

If any parents want to advise of a change of address then they must provide the following information to fsmvouchers@merthyr.gov.uk by no later than Sunday 5th April 2020


For each child eligible for FSM

  1. Full Name
  2. D.O.B.
  3. School 
  4. Previous Address inc. post code
  5. Current Address inc. post code

 

We are still finalising the details of the supermarket chains whose vouchers we will be providing to families. Further detail will be provided as soon as possible and we will be making an announcement of the plans via our social media channels before the end of the week.

Just to give you advance notice the plan moving beyond the Easter period is to introduce a direct payment system into parents’ bank accounts with the option of a voucher instead of bank transfer for those families that prefer to receive a voucher.


Os oes problem, cysylltwch â Mrs Betsan Jones betsanjones@rhydywaun.org a byddwn yn trefnu'r talebau ar eich cyfer trwy Gyngor Merthyr.


Diweddariad gan Lywodraeth Cymru: Covid 19 Addysg, Gofal Plant a Dysgu'n Seiliedig ar Waith

Cliciwch ar y dolenni isod am ragor o wybodaeth

Neges i'r gweithlu addysg gan y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams 

Cymorth i'r sector cyflenwi

Cynhadledd i'r wasg efo Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg 1 Ebrill 2020

Os hoffech chi ddangos eich gwerthfawrogiad i’n harwyr bob dydd, ein staff addysgu, rhannwch yr #Enfys addysgu #Diolch

Cwestiynau cyffredin ar gyfer addysg a gofal plant

Diweddariad: Canllawiau teithio i sefydliadau addysg a myfyrwyr

Canllawiau i gleientiaid Cafcass Cymru

Datganiad Ysgrifenedig: Dull y Llywodraeth o ymdrin â deddfwriaeth yn dilyn yr achosion o COVID-19

Am y cyngor diweddaraf gan Lywodraeth Cymru ewch i https://llyw.cymru/coronafeirws


YEPS
Yn ystod yr wythnosau nesaf bydd YEPS yn cynnig gwybodaeth a chefnogaeth i bobl ifanc yn RhCT yn ogystal a chynnig cyfleuoedd i gysylltu efo staff a phobl ifanc drwy gystadleuthau a heriau ar-lein.  Gallwch annog eich plentyn dderbyn y gefnogaeth hyn ar www.wicid.tv neu YEPS Faecebook, Intragram, twitter a snapchat.
ą
Betsan Jones,
2 Apr 2020, 02:00
ą
Betsan Jones,
2 Apr 2020, 02:00
Comments