Newyddion‎ > ‎

03.02.20 Diweddariad

posted 3 Apr 2020, 04:20 by Betsan Jones
Neges i rieni Disgyblion Prydiau Ysgol am Ddim RCT gan y cyngor
Free school meals (fsm) stop today. All parents/carers of children who are eligible for fsm will have received a letter from the Council detailing how to apply to receive a cash equivalent amount paid directly into your bank account.  Please look out for this letter and register for this payment urgently. If you have difficulty in registeringthen please contact Mrs Betsan Jones betsanjones@rhydywaun.org. We have only received 2,300 applications so far.

Rhaglen wrthderfysgaeth Prevent a mesurau diogelu ehangach yn ystod yr Argyfwng COVID

Gyda’r posibilrwydd y bydd ysgolion ar draws Cymru yn parhau i fod ar gau am gyfnod sylweddol o amser, bydd yn fwy tebygol y bydd plant yn treulio cryn dipyn o amser yn ymchwilio, chwarae gemau neu gyfathrebu ar-lein. Y flaenoriaeth i bob rhiant ac athro yw cadw plant yn ddiogel ar-lein, atal niwed a diogelu ar bob adeg. Mae’n bosibl y bydd rhywrai yn ceisio manteisio ar y rhai mwyaf bregus yn ein cymunedau gan wybod y bydd plant ar-lein fwy nag arfer yn ystod y cyfnod heriol hwn.  


Ystyriwch y canlynol pan fyddwch chi neu’ch plentyn ar-lein:

Dylai plant wneud y canlynol:

·         Gwybod gyda phwy maen nhw’n siarad

·         Cadarnhau os oes ganddynt hawl i agor deunyddiau neu chwarae gemau penodol

·         Diogelu eu henw da ar-lein 

·         Agor negeseuon o ffynonellau y maent yn ymddiried ynddynt yn unig

·         Peidio rhannu gwybodaeth bersonol 

·         Peidio rhannu lluniau na fideos amhriodol

·         Siarad â rhywun os ydynt yn teimlo’n anghysurus

·         Deall nad yw popeth sydd ar-lein yn wir

·         Blocio ac adrodd am bobl sy’n trolio

·         Peidio rhoi mewn i bwysau 

·         Meddwl cyn cyhoeddi rhywbeth ar-lein

·         Cadw’n ddiogel ar-lein 

Dylai rhieni wneud y canlynol:

·         Monitro pwy sy’n cyfathrebu â’u plant ar-lein 

·         Monitro’r cynnwys a’r deunyddiau sy’n cael eu gweld neu eu lawrlwytho

·         Cadarnhau bod y cynnwys yn briodol

·         Gosod ffiniau a defnyddio’r mesurau rheoli sydd ar gael i rieni

·         Trafod beth mae’r plant yn ei wneud ar-lein

·         Rheoli / cadarnhau gosodiadau preifatrwydd

·         Gwybod ble i ddod o hyd i gymorth 

Adrodd am bryderon

https://www.gov.uk/report-terrorism

https://www.gwent.police.uk/cy/cyngor/cyngor/t-z-terfysgaeth-tystion-trosedd/terfysgaeth/prevent/

https://www.dyfed-powys.police.uk/cy/cyngor-a-chefnogaeth/rwyn-poeni-am-weithgarwch-terfysgaeth-radicaleiddio/rwyn-poeni-bod-rhywun-yn-cael-ei-radicaleiddio/ffurflen-atgyfeirio-prevent/

https://www.north-wales.police.uk/advice-and-support/stay-safe/combating-extremism?lang=cy-gb

https://www.south-wales.police.uk/cy/cysylltu-a-ni/gwnewch-e-ar-lein/


Adnoddau defnyddiol eraill

www.cyberaware.gov.uk/

www.getsafeonline.org

www.saferinternet.org.uk/

www.childnet.com

Comments