Newyddion‎ > ‎

04.03.21 Llythyr o Gaynor Davies, RCT a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

posted 4 Mar 2021, 03:54 by Betsan Jones
Bore da,
Anfonwyd llythyr i rieni a gwarcheidwaid gan RCT a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg trwy ClassCharts yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ddoe. Byddwn yn rhannu gwybodaeth bellach a'n cynllun dychwelyd i'r ysgol gyda chi'r wythnos nesaf.
Os nad ydych wedi derbyn y llythyr hwn, e-bostiwch covid@rhydywaun.org.
Diolch yn fawr iawn
Comments