Newyddion‎ > ‎

04.10.21 Llythyr Pwysig - gorchuddion wyneb

posted 4 Oct 2021, 07:07 by Betsan Jones
Prynhawn da,
Edrychwn ymlaen at groesawu ein holl ddisgyblion nôl i’r ysgol yfory (Dydd Mawrth 05.10.21) ar ôl y penwythnos hir.
Mae llythyr pwysig gan y Brifathrawes wedi danfon drwy ClassCharts at rieni a gwarcheidwaid prynhawn yma yn dilyn cyhoeddiad Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg ar gorchuddion wyneb.
Mae pob neges a llythyr yn cael eu danfon at rieni/gwarcheidwaid drwy’r system ClassCharts.
Os oes angen côd ClassCharts newydd, yna plîs cysylltwch â Mrs Alison Roberts yn swyddfa’r ysgol (alisonroberts@rhydywaun.org) gydag enw, dosbarth cofrestru a dyddiad geni eich plentyn.
Diolch yn fawr
Comments