Newyddion‎ > ‎

05.11.20 Neges i rieni Bl 7 - Cardiau Nadolig

posted 5 Nov 2020, 08:01 by Betsan Jones   [ updated 6 Nov 2020, 06:11 ]
Dilynwch y linc i archebu cardiau, mygiau, matiau diod neu dagiau gan ddefnyddio gwaith celf eich plentyn: https://forms.gle/xCANd2jnuM1GvdSw7

Rhaid gwneud hyn erbyn dydd Llun 9fed o Dachwedd fel gall yr archeb gael ei brosesu mewn pryd ar gyfer y Nadolig.
Bydd angen talu ar-lein trwy RCT -
mae'r linc yma nawr yn fyw.

Payment will be then made online via RCT. This link is now available.

Gallwch hefyd gweld y gwaith ar-lein: www.christmascardsforschools.co.uk/gallery.php (bydd angen i chi nodi enw'r ysgol, enw'r plentyn neu'r cyfeirnod cerdyn - mae hyn ar gefn eich cerdyn).

Cysylltwch gyda Mrs Clare Rees, Pennaeth yr Adran Gelf, os am fwy o wybodaeth.
Comments