Newyddion‎ > ‎

06.09.21 Llythyr dechrau Medi 2021

posted 6 Sept 2021, 07:53 by Betsan Jones

Prynhawn da,

Edrychwn ymlaen at groesawu ein holl ddisgyblion nol i’r ysgol yfory (Dydd Mawrth 07.09.21).

Mae llythyr pwysig gan y Brifathrawes wedi danfon drwy ClassCharts at rieni a gwarcheidwaid prynhawn yma. Mae disgyblion Blwyddyn 7 wedi derbyn y llythyr prynhawn yma. 


Bydd pob neges a llythyr yn cael eu danfon at rieni/gwarcheidwaid drwy’r system ClassCharts.


Bydd rhieni/gwarcheidwaid Blwyddyn 7 yn derbyn eu côd rhiant/gwarcheidwaid ar ddydd Mawrth 7 Medi 2021. Rydyn yn gofyn i chi i fewngofnodi yn syth os gwelwch yn dda.


Rhieni/gwarcheidwaid blynyddoedd 8 - 13, os oes angen côd ClassCharts newydd, yna plîs cysylltwch â Mrs Alison Roberts yn swyddfa’r ysgol (alisonroberts@rhydywaun.org) gydag enw, dosbarth cofrestru a dyddiad geni eich plentyn.


Diolch yn fawr


Comments