Newyddion‎ > ‎

07.09.20 Talentau Rhydywaun!

posted 7 Sept 2020, 02:41 by Betsan Jones

Llongyfarchiadau enfawr i gyn-ddisgybl, Steffan Jones, a redodd PB ym Mhencampwriaeth Athletau Prydain ym Manceinion nos Wener. 🌟👏🎽Llongyfarchiadau i Dylan Bl10 a'i dad buodd yn cysylltu yn rownd gynderfynol Britain's Got Talent ar ITV nos Sadwrn. Am berfformiad anhygoel! 🎩🐰🌟


Comments