Newyddion‎ > ‎

07.11.21 RAFFL NADOLIG 2021 FFRINDIAU RHYDYWAUN

posted 7 Nov 2021, 09:33 by Betsan Jones   [ updated 7 Nov 2021, 09:36 ]

Cyfle i ennill iPad Air! 

 

Mae Ffrindiau Rhydywaun yn cynnal raffl Nadolig ar-lein gyda gwobrau anhygoel ar gael yn cynnwys iPad Air!

Diolch yn fawr i'r holl fusnesau lleol am eu gwobrau hael.

Pris y tocynnau yw £1 yr un ac mae'n bosib eu prynu drwy glicio ar y linc PayPal hon: PayPal.Me/ffrindiaurhydywaun (cofiwch gynnwys eich rhif cyswllt yn yr adran nodiadau).

Bydd unrhyw elw o’r raffl yn mynd tuag at gefnogi gweithgareddau disgyblion ac er lles ein cymuned ysgol.

Tynnir y raffl ar ddydd Gwener, 10 Rhagfyr 2021, a hysbysir yr enillwyr yr wythnos sy'n dechrau 13 Rhagfyr 2021.

Am fanylion pellach, cysylltwch â betsan.jones@rhydywaun.org


POB LWC!Comments