Newyddion‎ > ‎

**08.01.21** LLYTHYR GAN Y BRIFATHRAWES

posted 8 Jan 2021, 05:36 by Betsan Jones
Prynhawn da, 

Mae neges wedi cael ei danfon at holl rieni a gwarcheidwaid yr ysgol drwy ClassCharts ac e-bost yn dilyn y cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru bore yma. 

Os nad ydych wedi derbyn y llythyr yma, yna e-bostiwch covid@rhydywaun.org os gwelwch yn dda.

Diolch yn fawr

Comments