Newyddion‎ > ‎

08.03.21 Opsiynau Bl11

posted 8 Mar 2021, 03:44 by Betsan Jones

Yn sgil effeithiau’r Coronafeirws rydym yn lansio ein Opsiynau Bl.11 yn ddigidol eleni. 

Wrth ddilyn y linc isod, cewch fynediad at gynnwys angenrheidiol y broses, gan gynnwys:

 • Gwefan 'Academi Rhydywaun - Y Chweched Dosbarth' - (dilynwch y tab "Noson Agored")
 • ’Llawlyfr Opsiynau Blwyddyn 11’
 • cyfres o fideos gan yr adrannau
 • gwybodaeth ar sut i ddewis yr opsiynau
 • dolen sy’n caniatáu i fyfyrwyr ddewis eu hopsiynau yn electronig

  https://sites.google.com/rhydywaun.org/academi-rhydywaun/cartref

  Gofynnwn yn garedig i chi ddewis eich opsiynau trwy lenwi'r ffurflen opsiynau ar-lein erbyn dydd Gwener 19eg Mawrth os gwelwch yn dda. 

  Diolch yn fawr

  Comments