Newyddion‎ > ‎

09.04.21 NÔL I'R YSGOL - DYDD LLUN 12 EBRILL 2021

posted 9 Apr 2021, 06:40 by Betsan Jones
Helo!
Gobeithio bod pawb wedi mwynhau'r gwyliau.🐣
Edrychwn ymlaen yn fawr iawn at groesawi ein holl ddisgyblion yn ôl i'r ysgol ar ddydd Llun 12 Ebrill. 😀
Mae'n wythnos 1 ar yr amserlen. 1️⃣
Cofiwch eich llyfrau, offer, cinio, dŵr a'ch mwgwd 📚 ✏️ 🥪 💧 😷 a pheidiwch anghofio i osod eich larwm! ⏰ ⏰
Mwynhewch eich penwythnos.

Comments