Newyddion‎ > ‎

09.06.21 BLWYDDYN 11, 12 a 13

posted 9 Jun 2021, 07:25 by Betsan Jones   [ updated 9 Jun 2021, 13:05 ]

BLWDDYN 11, 12 a 13

Bydd gwybodaeth am raddau dros dro a'r broses apelio yn cael ei danfon allan at rieni a gwarcheidwaid drwy ClassCharts ac e-bost ysgol disgyblion o ddydd Llun nesaf (14.06).


Mae'n bwysig iawn felly fod disgyblion 11, 12 a 13 yn gwirio'u he-byst yn ddyddiol a bod gan rieni/gwarcheidwaid mynediad at eu cyfrif rhiant ClassChart.

Os oes angen eich manylion mewngofnodi arnoch eto, yna cysylltwch â swyddfa'r ysgol 01685 813500.

Diolch yn fawr

Comments