Newyddion‎ > ‎

10.12.20 CYHOEDDIAD GWEINIDOG ADDYSG CYMRU: TREFNIADAU DIWEDD TYMOR

posted 10 Dec 2020, 08:36 by Betsan Jones   [ updated 11 Dec 2020, 04:15 ]
Annwyl rieni a disgyblion,
Mae Llywodraeth Cymru wedi datgan o fewn yr awr ddiwethaf y bydd ysgolion uwchradd yn cau i ddisgyblion ddiwedd dydd 'fory 11-12-20. Mae hyn yn newid i'n cynllun diwedd tymor a bydd mwy o wybodaeth yn eich cyrraedd yn ystod 'fory, pan fydd rhagor o wybodaeth wedi ein cyrraedd.
Diolch am eich amynedd.


Comments