Newyddion‎ > ‎

11.01.21 **DYSGU O ADREF**

posted 11 Jan 2021, 01:25 by Betsan Jones

Bore da,

Mae rhieni/gwarcheidwaid a disgyblion wedi derbyn gwybodaeth am ein darpariaeth Dysgu o Adref newydd bore yma. 

E-bostiwch covid@rhydywaun.org os nad ydych wedi derbyn y wybodaeth hon. 

Diolch yn fawr

Comments