Newyddion‎ > ‎

12.02.21 ***DIOLCH YN FAWR***

posted 12 Feb 2021, 09:21 by Betsan Jones
Prynhawn da, 
Diolch i holl deulu Rhydywaun, boed yn ddisgyblion, rhieni, gwarcheidwaid a staff yr ysgol am eich cefnogaeth anhygoel a'ch gwaith caled yn ystod yr hanner tymor hynod heriol ac anodd hwn. 
Mae llythyr o ddiolch gan Miss Williams, y Brifathrawes wedi’i ddanfon at rieni, gwarcheidwaid a disgyblion y prynhawn yma drwy ClassCharts.
E-bostiwch covid@rhydywaun.org os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach neu os nad ydych wedi derbyn y llythyr os gwelwch yn dda. 
Mwynhewch hanner tymor a chadwch yn ddiogel.
Diolch yn fawr

#gwir #gweithgar #gwych #ymlaenrhydywaun

Comments