Newyddion‎ > ‎

12.03.21 Profion LFD Covid-19 ar gyfer disgyblion Bl10 - 13

posted 12 Mar 2021, 05:42 by Betsan Jones
Prynhawn da,
Mae manylion pellach a ffurflen ganiatâd ar gyfer y rhaglen wirfoddol o brofi asymptotig COVID-19 a fydd ar gael ar gyfer disgyblion Bl.10-13 yn yr ysgol o'r wythnos nesaf ymlaen wedi’u danfon at rheini Bl10-13 prynhawn yma.
Cysylltwch â covid@rhydywaun.org os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach.
Diolch yn fawr
Comments