Newyddion‎ > ‎

12.06.20 NEGES GAN Y BRIFATHRAWES AM AILAGOR YR YSGOL

posted 12 Jun 2020, 02:24 by Betsan Jones
Llythyr a holiadur PWYSIG IAWN gan y Brifathrawes am ailagor yr ysgol ar 29 Mehefin. Gofynnwn yn garedig i chi ddarllen y llythyr yn gyntaf cyn cwblhau’r holiadur. Bydd mwy o fanylion yn dilyn yr wythnos nesaf.

https://drive.google.com/file/d/1Jph0uWZdmSAjH2SN2TPStwJ_kMBJQGaW/view?usp=sharing

Diolch yn fawr iawn.
Comments