Newyddion‎ > ‎

12.08.21 Canlyniadau 2021

posted 12 Aug 2021, 06:00 by Betsan Jones
Disgyblion Blwyddyn 11,12 a 13
Roedd yn hyfryd gweld cymaint ohonoch yn yr ysgol yn derbyn eich canlyniadau terfynol yr wythnos hon.
Llongyfarchiadau anferth i chi ar eich canlyniadau a diolch yn fawr iawn i chi am eich gwaith caled a'ch cymhelliant dros y misoedd diwethaf.
Mae llythyr yn eich amlen canlyniadau ac wedi e-bostio atoch gyda gwybodaeth bellach os ydych am adolygu unrhyw raddau. 
Mae croeso mawr i chi e-bostio graddau2021@rhydywaun.org os oes unrhyw gwestiynau gennych.
Llongyfarchiadau unwaith eto a mwynhewch eich haf!Comments