Newyddion‎ > ‎

12.12.20 LLYTHYR DIWEDD TYMOR GAN Y BRIFATHRAWES

posted 13 Dec 2020, 02:13 by Betsan Jones
Mae llythyr gan y Brifathrawes wedi cael ei danfon i holl rieni a gwarcheidwaid yr ysgol drwy ClassCharts ac e-bost yn gynharach heddiw. Mae’r llythyr yn cynnwys gwybodaeth bwysig am drefniadau a darpariaeth ar gyfer disgyblion yr wythnos nesaf (14-16 Rhagfyr).
Os nad ydych wedi derbyn y llythyr yma, yna e-bostiwch covid@rhydywaun.org os gwelwch yn dda.
Diolch o galon i holl aelodau Teulu Rhydywaun am eich holl gefnogaeth, ymroddiad ac amynedd dros y tymor yma. Mae wedi bod yn her anferth i bawb ac mae disgyblion a staff yr ysgol wedi bod yn rhagorol.
Gobeithiwn y byddwch yn ddiogel dros y gwyliau ac yn cael cyfle i ymlacio a dathlu fel teuluoedd.
Nadolig hapus iawn a diogel i bawb.
Comments