Newyddion‎ > ‎

13.04.20 DIWEDDARIAD

posted 13 Apr 2020, 07:37 by Betsan Jones
Gofal Plant Gweithwyr Allweddol RCT
Mae angen i rieni / gwarcheidwaid gofrestru ar gyfer gofal plant brys ar y wefan isod:
https://www.rctcbc.gov.uk/EN/Resident/EmergenciesSafetyandCrime/InformationforResidentsCoronavirus/SchoolClosuresandadviceforparents.aspx
Mae angen i chi gofrestru ar gyfer y ddarpariaeth gofal plant erbyn hanner nos dydd Mercher 15 Ebrill.

Gofal Plant Gweithwyr Allweddol MERTHYR

Mae'r system cofrestru am ofal plant Merthyr yn parhau. Dyma'r linc ar gyfer cofrestru am "Gofal Plant Brys" ar gyfer diwrnodau'r wythnos a phenwythnos ym Merthyr.
https://www.merthyr.gov.uk/resident/coronavirus/school-closures-emergency-childcare-and-free-school-meals/


ą
Betsan Jones,
13 Apr 2020, 07:37
Comments