Newyddion‎ > ‎

13.05.20 Cyfarfodydd pontio ar-lein i rieni Bl6

posted 13 May 2020, 03:10 by Betsan Jones
Yn galw rhieni Bl6 Clwstwr Rhydywaun: Penderyn, Aberdâr, Abercynon, Rhyd y Grug a Santes Tudful. Ymunwch a’n cyfarfodydd pontio ar-lein i rieni. Ewch i wefan Bl6 https://sites.google.com/rhydywaun.org/ysgolgyfunrhydywaun/blwyddyn-6 am fwy o fanylion. Dewch yn llu!
Comments