Newyddion‎ > ‎

13.08.20 DIWRNOD CANLYNIADAU Lefel A & AS 2020

posted 13 Aug 2020, 03:04 by Betsan Jones
Llongyfarchiadau anferth i'n myfyrwyr 6ed Dosbarth sy'n derbyn canlyniadau heddiw. Rydym yn falch iawn ohonoch ac yn dymuno'n dda i chi ar gyfer y dyfodol. Diolch o galon i chi am eich holl ymdrechion, gwaith caled a dyfalbarhad. Rydych wedi bod yn flwyddyn anhygoel.
Diolch anferth i holl staff yr ysgol hefyd am eich gwaith caled a hefyd i'ch rhieni a'ch gwarcheidwaid am eu holl gefnogaeth.
Dymuniadau gorau i chi ar gyfer dyfodol hapus a llwyddiannus.

Yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru neithiwr na ddylai dysgwyr Safon Uwch dderbyn canlyniad gradd mewn pwnc yn Haf 2020 sy'n is na'u gradd lefel UG gyfatebol o lynedd, bydd ambell i radd yn newid.
Rydym yn aros i dderbyn y canlyniadau newydd a byddwn yn cysylltu yn uniongyrchol gyda’r myfyrwyr hwnnw.
Cofiwch, os ydych yn Bl13 ac am wirio unrhyw ganlyniad neu herio gradd, gofynnir i chi e-bostio Miss Sweet laurasweet@rhydywaun.org
Os ydych yn Bl12 ac am wirio unrhyw ganlyniad gofynnir i chi e-bostio arholiadau@rhydywaun.org gyda manylion eich cais i wirio’r canlyniad. Byddwn yn ymateb i bob e-bost o Fedi 1af, 2020.Comments