Newyddion‎ > ‎

13.09.21 CLASSCHARTS

posted 13 Sept 2021, 07:13 by Betsan Jones

CLASSCHARTS

Mae llythyr wedi cael ei danfon at rieni/gwarcheidwaid drwy’r system ClassCharts prynhawn yma.

Mae yna ambell i riant/gwarcheidwad Blwyddyn 7 heb fewngofnodi eto – plîs gwiriwch fagiau eich plant!!

Os oes angen eich côd ClassCharts, yna plîs cysylltwch â Mrs Alison Roberts yn swyddfa’r ysgol (alisonroberts@rhydywaun.org) gydag enw, dosbarth cofrestru a dyddiad geni eich plentyn.

Diolch yn fawr

Comments