Newyddion‎ > ‎

13.10.20 TRAFNIDAIETH RCT a MERTHYR

posted 13 Oct 2020, 04:02 by Betsan Jones

Fel ysgol rydym wedi derbyn nifer o gwynion ynglŷn â disgyblion sydd ddim yn gwisgo gorchuddion wyneb ar drafnidiaeth ysgol. 

Nodyn i’ch atgoffa bod gorchuddion yn orfodol ar fysiau Rhondda Cynon Taf.

Mae Cyngor Merthyr hefyd yn awgrymu’n gryf bod angen gwisgo gorchuddion wyneb ar y bws.

Mae’r disgyblion yn cael eu hatgoffa o hyn yn ddyddiol yn yr ysgol.


Cais am gymorth gan rieni i atgoffa eich plant i wisgo gorchudd ar bob taith ar y bws os gwelwch yn dda, oni bai bod rheswm teilwng meddygol i beidio. 

Gwerthfawrogir eich cymorth i atgyfnerthu’r neges hon yn fawr iawn.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch gyda’ch adran drafnidiaeth yn eich sir.

Diolch yn fawr


Comments