Newyddion‎ > ‎

15.06.21 CANLYNIADAU DROS DRO

posted 16 Jun 2021, 05:34 by Betsan Jones

Prynhawn da,

Gobeithio eich bod yn cadw’n iawn ac yn mwynhau’r heulwen!

Neges cloi i’ch atgoffa os nad ydych blentyn wedi derbyn ei ch/ganlyniadau, yna mae angen iddynt e-bostio graddau2021@rhydywaun.org, ac fe drefnwn byddant yn derbyn copi electronig drwy e-bost ysgol yn hwyrach prynhawn yma.

Cofiwch taw dyddiad cau ar gyfer Cam 1A (manylion yn llythyr Dydd Llun 14.06 ar ClassCharts) yw Dydd Llun 21.06.21 4pm

Diolch yn fawr

Comments