Newyddion‎ > ‎

16.09.20 CYFNOD CLO LLEOL RCT

posted 16 Sept 2020, 06:17 by Betsan Jones

Prynhawn da,

Yn dilyn y cyhoeddiad heddiw gan RCT y bydd y Fwrdeistref Sirol yn mynd i mewn i gyfnod clo lleol ddydd Iau am 6pm, hoffem sicrhau pob disgybl a rhiant y bydd yr ysgol yn aros ar agor a bod disgwyl i'r disgyblion fynychu fel arfer. Mae hyn yn cynnwys ein disgyblion sy'n teithio o Ferthyr Tudful. Bydd y bysiau'n parhau i redeg fel arfer a bydd yr ysgol yn aros ar agor.

Diolch yn fawr

Comments