Newyddion‎ > ‎

16.10.20 Etholiad Rhiant Lywodraethwyr Hydref 2020

posted 16 Oct 2020, 07:36 by Betsan Jones
Rydym wedi derbyn 13 cais am y 2 wagle rhiant lywodraethwyr, felly rydym yn gofyn i rieni/warcheidwaid i bleidleisio dros y 2 aelod yr hoffent eu cynrychioli ar gorff llywodraethu'r ysgol.
Cyfle i bleidleisio: https://forms.gle/9mUpAgGzUYEi7W7c8

Dyddiad Cau: Dydd Gwener 23 Hydref 12:00pm
Comments