Newyddion‎ > ‎

17.03.21 - Hawlio Prydiau Ysgol am Ddim

posted 17 Mar 2021, 02:55 by Betsan Jones
Annwyl Riant/Gofalwr.
Mae'r pandemig wedi cael effaith ariannol ar nifer o deuluoedd. Rydym yn awyddus i sicrhau bod pob teulu yn derbyn y cymorth ariannol sy'n haeddiannol iddynt. Os oes newid wedi bod yn ddiweddar yn eich amgylchiadau ariannol, mae'n bosib y gallwch hawlio prydiau ysgol am ddim, gan gynnwys grant gwisg ysgol, i'ch plentyn/plant. Gallwch ddilyn y ddolen isod i wneud cais, neu cysylltwch â'r swyddfa am fwy o wybodaeth ar 01685 813500.
Hawlio Prydiau Ysgol am Ddim - Claiming Free School Meals

Comments