Newyddion‎ > ‎

17.09.20 CYHOEDDIAD

posted 17 Sept 2020, 04:36 by Betsan Jones   [ updated 17 Sept 2020, 04:37 ]
Annwyl ddisgyblion, rhieni a gofalwyr.

Mae'n 12.35 pm ddydd Iau Medi 17 2020.

Hyd yn hyn, nid yw Ysgol Rhydywaun wedi cael achos cadarnhaol o Covid-19 mewn disgybl nac aelod o staff ers dechrau mis Medi
Pan fydd gennym achos wedi'i gadarnhau byddwn yn hysbysu'r rhieni perthnasol ac yn gweithredu'n briodol. 

Fel rhieni a gofalwyr rydym yn eich annog i feddwl cyn ffonio'r ysgol:
- ni allwn ac ni fyddwn yn gwneud sylwadau ar blant nad ydyn nhw'n blant i chi
a
- ni fyddwn yn gwneud sylwadau ar sibrydion na chlecs

Rydyn ni i gyd yn hyn gyda'n gilydd ac mae sibrydion maleisus ond yn ychwanegu pryder at yr hyn sy'n sefyllfa unigryw a difrifol iawn.
Cyfeiriwch at y canllawiau ar wefan yr ysgol a gwybodaeth gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i gael yr holl wybodaeth ddiweddaraf, gywir a gwybodus.

Diolch yn fawr
Comments