Newyddion‎ > ‎

18.05.21 Opsiynau Blwyddyn 8

posted 18 May 2021, 12:40 by Betsan Jones


Yn sgil effeithiau’r Covid-19 rydym yn lansio ein Opsiynau Bl.8 yn ddigidol eleni. 

Wrth ddilyn y linc yma: 

https://sites.google.com/rhydywaun.org/opsiynaubl8rhydywaun/home, cewch fynediad at gynnwys angenrheidiol y broses, gan gynnwys:

  • Gwefan 'Opsiynau Bl.8 2021' 
  • cyflwyniad agoriadol sy'n cynnwys gwybodaeth ar sut i ddewis yr opsiynau
  • ’Llawlyfr Opsiynau Blwyddyn 9’
  • cyfres o fideos gan yr adrannau
  • dolen sy’n caniatáu i fyfyrwyr ddewis eu hopsiynau yn electronig

Gofynnwn yn garedig i chi ddewis eich opsiynau trwy lenwi'r ffurflen opsiynau ar-lein erbyn dydd Mercher 26ain Mai os gwelwch yn dda.

Nodir bod rhaid mewngofnodi gan ddefnyddio cyfrif "@rhydywaun.org" er mwyn llenwi'r taenlen dewis opsiynau. 

Y ffordd hawsaf i'w wneud yw i ofyn i'ch plentyn mewngofnodi, ac yna dilyn y linc isod:

https://forms.gle/93twb76S4D2yKibH9

Comments