Newyddion‎ > ‎

18.06.20 CANLLAWIAU A HOLIADUR TERFYNOL AM AILAGOR YR YSGOL

posted 18 Jun 2020, 06:18 by Betsan Jones

Dyma fwy o ganllawiau a holiadur terfynol PWYSIG IAWN am ailagor yr ysgol ar 29 Mehefin. 

Gofynnwn yn garedig i chi ddarllen y canllawiau yn gyntaf cyn cwblhau’r holiadur ar ddiwedd y ddogfen (mae hyn yn wahanol i’r holiadur a ddanfonwyd allan ar 12.06.20).

Os nad ydych yn llenwi'r holiadur terfynol erbyn y dyddiad cau sef 9pm nos Lun 22-6-20, yna byddwn yn cymryd na fydd eich plentyn yn dychwelyd i’r ysgol o 29 Mehefin.

Mae RHAID nodi ar yr holiadur hefyd os ydych am le ar fws ysgol. Bydd y rhestrau yma yn cael eu danfon i Unedau Trafnidiaeth RCT a Merthyr.

https://drive.google.com/file/d/1_Bo3EEt3EiDv15CmDAysqWZ2jxWpUL_E/view?usp=sharing

Diolch yn fawr iawn
.

Comments