Newyddion‎ > ‎

20.04.20 DIWEDDARIAD

posted 20 Apr 2020, 01:07 by Betsan Jones   [ updated 20 Apr 2020, 04:20 ]

Neges gan y Brifathrawes
Dyma lythyr gan y Brifathrawes i rieni, gwarcheidwaid a disgyblion.
https://drive.google.com/file/d/1_tz2B6bAEtQdlXDjUAoMFS7izWn9rUtK/view?usp=sharing

Dysgu o adref
Mae cyngor a chanllawiau i rieni, gwarcheidwaid a disgyblion ar ddysgu o adref o dan yr adran DYSGU O ADREF ar y wefan.


Gofal Plant Gweithwyr Allweddol RCT
Mae angen i rieni / gwarcheidwaid gofrestru ar gyfer gofal plant brys ar y wefan isod:
HTTPS://WWW.RCTCBC.GOV.UK/EN/RESIDENT/EMERGENCIESSAFETYANDCRIME/INFORMATIONFORRESIDENTSCORONAVIRUS/SCHOOLCLOSURESANDADVICEFORPARENTS.ASPX
Mae angen i chi gofrestru ar gyfer y ddarpariaeth gofal plant erbyn hanner dydd Mercher 22 Ebrill.

Gofal Plant Gweithwyr Allweddol MERTHYR
Mae'r system cofrestru am ofal plant Merthyr yn parhau. Dyma'r linc ar gyfer cofrestru am "Gofal Plant Brys" ar gyfer diwrnodau'r wythnos a phenwythnos ym Merthyr.
HTTPS://WWW.MERTHYR.GOV.UK/RESIDENT/CORONAVIRUS/SCHOOL-CLOSURES-EMERGENCY-CHILDCARE-AND-FREE-SCHOOL-MEALS/
Comments