Newyddion‎ > ‎

20.07.20 AT SYLW RHIENI A DISGYBLION Bl.8: ADRODDIADAU HAF 2020

posted 20 Jul 2020, 03:39 by Betsan Jones
ADRODDIADAU HAF 2020
Oherwydd problem gyda'n systemau cyfrifiadurol, mae'r data ar adroddiadau Blwyddyn 8 yn anghywir. Ymddiheurwn yn ddiffuant am hyn a byddwn yn ailgyhoeddi'r adroddiadau ar ddechrau mis Medi. Ni fydd yr adroddiad rydych wedi derbyn yn cael unrhyw ddylanwad ar ddosbarthiadau addysgu'r disgyblion ar gyfer Blwyddyn 9.
Byddwch yn cofio bod cofnod cyrhaeddiad a noson rhieni Bl.8 wedi bod ym mis Chwefror (13-02-20), tua 4 wythnos cyn i ni gau oherwydd Covid-19. Bydd lefelau cyrhaeddiad eich plentyn, felly, bron union yr un peth â'r lefelau adeg hynny.
Diolch am eich amynedd a'ch dealltwriaeth.
Comments