Newyddion‎ > ‎

20.08.20 LLONGYFRACHIADAU BLWYDDYN 11!

posted 20 Aug 2020, 06:07 by Betsan Jones

Mae wedi bod yn ddiwrnod hyfryd yn Ysgol Gyfun Gymraeg Rhydywaun wrth i'n disgyblion Blwyddyn 11 gasglu eu canlyniadau TGAU. Llongyfarchiadau enfawr i chi i gyd ar eich llwyddiant haeddiannol. 

Diolch o galon i'r holl athrawon a staff am eu cefnogaeth ragorol a hefyd i'ch holl rieni. 

Pob dymuniad da am ddyfodol llwyddiannus ac edrychwn ymlaen at weld y mwyafrif ohonoch pan fyddwch yn dychwelyd i Rhydywaun i ddechrau eich astudiaethau Chweched Dosbarth gyda ni.


Comments