Newyddion‎ > ‎

20.11.20 Llythyr Profion Torfol Merthyr

posted 20 Nov 2020, 10:04 by Betsan Jones

Noswaith dda.

Mae llythyr pwysig iawn wedi cael ei e-bostio a’i anfon trwy ClassCharts at rieni a gwarcheidwaid yn gynharach. 

Mae'n cynnwys gwybodaeth bwysig am brofion torfol Merthyr sy'n dechrau yfory.

Mae'n hanfodol bod rhieni/gwarcheidwaid disgyblion Merthyr A RCT yn darllen y wybodaeth bwysig hon.

E-bostiwch covid@rhydywaun.org os nad ydych wedi derbyn y llythyr.

Mwynhewch y penwythnos.

Diolch

Comments