Newyddion‎ > ‎

21.01.21 TGAU / AS / Lefel A Haf 2021

posted 21 Jan 2021, 02:17 by Betsan Jones

Bore da,

Dyma lythyr sydd wedi dod gan Gymwysterau Cymru sydd wedi ei e-bostio i ddisgyblion Bl10 – Bl13 yn esbonio'r trefniadau newydd am sut y bydd graddau TGAU/AS/Lefel A yn cael eu penderfynu haf yma.
Byddwn mewn cysylltiad eto gyda disgyblion a rhieni gyda mwy o fanylion wythnos nesaf.
Diolch yn fawr
Comments