Newyddion‎ > ‎

21.05.20 Cwestiynau Bl6 a galwadau ffôn

posted 21 May 2020, 04:50 by Betsan Jones
Cwestiynau Bl6 
Yn galw disgyblion Blwyddyn 6 Clwstwr Rhydywaun - os oes rhywbeth hoffech wybod am Rhydywaun, beth am ofyn cwestiwn i ni?
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetK4qz8c-v-uDzJEQ3wH0Uf5Iafq6QFr6SCoyQhKG6wDBWLg/viewform?usp=send_form

Galwadau ffôn
Bydd aelodau staff yn ceisio cysylltu gyda phob rhiant a disgybl yn yr ysgol am sgwrs drwy alwad ffôn dros y pythefnos nesaf. Bydd y galwad ar ffôn y rhiant/gwarcheidwaid yn dod i fyny fel NO CALLER ID neu WITHHELD NUMBER. Plîs atebwch – rydym yn edrych ymlaen at ddweud helo! 📞👋
Comments