Newyddion‎ > ‎

21.06.21 LLONGYFARCHIADAU!

posted 21 Jun 2021, 03:00 by Betsan Jones

Llongyfarchiadau anferth i'n myfyrwyr Blwyddyn 11, 12 a 13 sydd erbyn nawr wedi derbyn eu canlyniadau dros dro.

Rydym yn falch iawn ohonoch ac yn dymuno'n dda i chi ar gyfer y dyfodol. Diolch o galon i chi am eich holl ymdrechion, gwaith caled a dyfalbarhad dros y cyfnod anodd iawn.

Rydych wedi bod yn anhygoel!

Diolch anferth i holl staff yr ysgol hefyd am eich gwaith caled a hefyd i'ch rhieni a'ch gwarcheidwaid am eu holl gefnogaeth.

Dymuniadau gorau i chi ar gyfer dyfodol hapus a llwyddiannus.


Comments