Newyddion‎ > ‎

25.06.20 Holiadur Astudiaeth Lles Disgyblion - Prifysgol Caerdydd

posted 24 Jun 2020, 22:41 by Betsan Jones
Mae Rhydywaun yn cydweithio gyda Phrifysgol Caerdydd ar brosiect lles disgyblion. 
Mae'r arolwg rhieni / gwarcheidwaid yn rhan bwysig o'r astudiaeth hon, a bydd yn gosod sylfaen ar gyfer mentrau yn y dyfodol gyda'r nod o gynyddu lles yn yr ysgol. 
Mae mwy o fanylion (yn cynnwys y linc i'r holiadur) yn llythyr yr Athro Andy Smith: 
Diolch yn fawr
Comments