Newyddion‎ > ‎

25.09.20 CYFLE I FOD YN LLYWODRAETHWYR YSGOL GYFUN GYMRAEG RHYDYWAUN

posted 25 Sept 2020, 06:20 by Betsan Jones

Ydych chi’n rhiant neu warcheidwad disgybl yn Rhydywaun gyda diddordeb bod yn rhan o'n Bwrdd Llywodraethol? 

Os oes diddordeb gyda chi, llenwch y ffurflen gais: https://forms.gle/2AqgHtjusKy23wqE6 

Dyddiad cau ceisiadau yw 9fed o Hydref am 15.00

Diolch yn fawr


Comments