Newyddion‎ > ‎

26.03.20 DIWEDDARIAD

posted 26 Mar 2020, 01:53 by Betsan Jones   [ updated 26 Mar 2020, 05:38 ]
NEGES GAN Y BRIFATHRAWES
Dyma lythyr gan y Brifathrawes i rieni, gwarcheidwaid a disgyblion.

NEGES BWYSIG - Disgyblion RCT Os ydych chi'n weithiwr allweddol yn byw yn RCT ac angen parhau i ddefnyddio'r trefniadau gofal plant brys wythnos nesaf RHAID i chi ailymgeisio cyn hanner dydd ar DDYDD GWENER (27.03.20). Mae hefyd modd gwneud ymgais ar gyfer gofal plant brys i ddisgyblion bregus.

NEGES BWYSIG - Disgyblion MERTHYR
Os ydych chi'n weithiwr allweddol yn byw ym Merthyr, mae angen i chi lenwi'r holiadur isod os ydych am fynediad i ofal plant:
Comments