Newyddion‎ > ‎

26.03.21 LLYTHYR DIWEDD TYMOR, MANYLION GWOBRWYO HAF 2021 + PASG HAPUS!

posted 26 Mar 2021, 09:24 by Betsan Jones
Mae wedi bod yn hyfryd iawn gweld ein disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol dros y pythefnos diwethaf, rydym wedi bod wrth ein bodd yn eu croesawu yn ôl i’r ysgol.

Mae llythyr gan Miss Williams, y Brifathrawes, wedi ei danfon at rieni/gwarcheidwaid y prynhawn yma drwy ClassCharts yn rhoi manylion am y trefniadau ar gyfer y tymor nesaf.

AT SYLW RHIENI/GWARCHEIDWAID BLWYDDYN 11,12 a 13
Mae gwybodaeth yn amlinellu'r prosesau a threfniadau byddwn yn dilyn er mwyn gwobrwyo graddau i ddisgyblion Bl11, 12 a 13 haf yma wedi’i danfon at rieni a gwarcheidwaid drwy ClassCharts bore yma.

PASG HAPUS!


Comments