Newyddion‎ > ‎

27.04.21 Llythyr symptomau Covid-19

posted 27 Apr 2021, 01:42 by Betsan Jones

Bore da, 

Mae llythyr gan Miss Williams, y Brifathrawes, wedi ei danfon at rieni/gwarcheidwaid bore yma drwy ClassCharts yn rhoi gwybodaeth gyfredol am symptomau Covid-19.

Diolch yn fawr

Comments