Newyddion‎ > ‎

29.04.20 Ymgynghoriad Cymwysterau Cymru

posted 29 Apr 2020, 05:09 by Betsan Jones

Mae Cymwysterau Cymru wedi cyhoeddi dogfen ymgynghori ar gyfer athrawon, disgyblion a rhieni yn nodi sut y bydd graddau TGAU, UG a Safon Uwch yn cael eu dyfarnu eleni gyda diffyg arholiadau. 

https://www.qualificationswales.org/cymraeg/newyddion/cymwysterau-cymru-yn-lansio-ymgynghoriad-ar-raddio-ar-gyfer-haf-2020/

Comments